Členstvo v komore

Členstvo v Komore je spojené s ročným členským príspevkom.

Valné zhromaždenie Slovensko-maďarskej obchodnej a priemyselnej komory schválilo výšku členského príspevku na rok 2019 v nasledovnej výške:

  • 100 EUR pre spoločnosti/členov, ktorí majú obrat do výšky 160 000 EUR,
  • 200 EUR pre spoločnosti/členov, ktorí majú obrat do výšky 350 000 EUR,
  • 400 EUR pre spoločnosti/členov, ktorí majú obrat viac ako 350 000 EUR,
  • a zvýšený členský príspevok 2000 EUR.